Minna Vahteri

Kirjoittaja opiskelee Jyväskylässä terveystieteitä pääaineenaan liikuntalääketiede. Hänelle terveys on moniulotteinen ilmiö, josta jokainen voi oivaltaa uutta. Kirjoittajaa puhuttelevat etenkin liikunnallisen elämäntavan hyödyt, aivoterveys sekä ravitsemus. Kirjoittamisen ohella hän on innostunut kuvataiteista ja luonnonilmiöistä.