Jaa somessa:

Luonnollisuusharha vääristää terveyskäsityksiä

06.06.2019
luontaistuotemielipidetiede & media

Tämä artikkeli tuotettiin Kansanvalistusseuran Medialukutaitoa terveydestä -projektissa. Projektiin saatiin rahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustuksesta medialukutaidon edistämiseen.

Teksti: Miikka Kiviranta & Samuli Keskiväli

Vahvat mielikuvat ja kokemusperäinen tieto kannattelevat luontaistuotteiden myyntiä lääkinnällisiin tarkoituksiin. Lisääntynyt julkinen keskustelu terveydestä on tervetullutta, mutta samalla se ruokkii myös lääketieteen ulkopuolisten terveyskäsitysten ja hoitojen suosion kasvua.

Jo lääketieteen opintojen aikana olemme joutuneet todistamaan haitallista luontaistuotteiden ja lääkkeiden rinnakkaiskäyttöä potilailla jopa hengenvaarallisin seurauksin. Nämä tilanteet ovat saaneet meidät ihmettelemään luonnollisuuden varauksetonta ihannointia.

Luonnonmukainen on tuttu sana, josta tulee mieleen puhtaus, terveellisyys ja eettisyys. Luonnollisuuden suosiminen voikin edistää ihmisen terveyttä. Jo pelkkä luonnossa liikkuminen edesauttaa hyvinvointia.

Luonnollisuudesta on kuitenkin tullut arkikielessä kaikinpuolista paremmuutta edustava itseisarvo. Vastaavasti kaikki epäluonnollinen edustaa tällaisessa ajattelussa huonommuutta, jopa haitallisuutta.

Tästä erinomaisena esimerkkinä on luotaantyöntävä sana kemikaali. Kemikaali tarkoittaa kemian teollisuuden tuotteiden lisäksi yksinkertaisesti kaikkia alkuaineita tai niistä muodostuvia yhdisteitä eli kaikkea ympärillämme.

Luonnollinen vitamiini ei eroa teollisesta, eikä kaikki luonnollinen ole aina kaunista, ekologista tai edes turvallista. Myrkkysienetkin ovat luonnosta peräisin, ja luomuruoan kasvattaminen voi aiheuttaa tavanomaisia menetelmiä enemmän päästöjä tuoteyksikköä kohden.

Luontaistuotteissa rahastetaan mielikuvilla

Markkinoinnin suhteen luontaistuotteet tuntuvat elävän omassa todellisuudessaan. Tässä todellisuudessa ostetun tuotteen ei tarvitse lunastaa siitä tehtyjä mainoslupauksia.

Jos maito sisältäisi kalsiumia vain murto-osan totutusta, tuntuisi luuston vahvistamisella mainostaminen huijaukselta. Monen luontaistuotteen kohdalla esitettyjä väitteitä ei välttämättä kuitenkaan koeta huijaukseksi, vaikka rohdoksen väitetysti vaikuttavan aineen pitoisuuksia ei tunneta.

Tarkkojen sanamuotojen lisäksi olisi huomionarvoista miettiä myös sitä, onko tuotteesta jäävä kokonaiskuva totuudenmukainen.

Ensinnäkin esimerkiksi Coca-Colan mainoksissa on hymyileviä ihmisiä, mutta tässä kontekstissa harvalle jää käsitys siitä, että virvoitusjuomalla voisi lääkitä masennusta. Sen sijaan luontaistuote, jonka koko tuotteistaminen perustuu sen väitettyihin terveydellisiin vaikutuksiin, jättää helposti harhaanjohtavan kuvan todellisista hyödyistä. Tämä onnistuu, vaikka varsinaista terveysväittämää ei esitettäisikään.

Toiseksi Ruokaviraston ohjeet sallivat myös väljien terveysväittämien esittämisen mainonnassa ja tuotepakkauksissa, minkä mahdollistaa ympäripyöreydet kuten “tukee paranemismekanismeja” tai “boostaa puolustuskykyä”.

Tuotteen markkinointi voi joissain tapauksissa perustua myös täysin keksittyyn yhteyteen oireiden ja ravintoaineen puutoksen välillä. Selitystä oireisiin haetaan monesti jonkin hiveaineen tai vitamiinin vajeesta, vaikka nämä näyttelevät pientä roolia suomalaisen terveydessä.

Sosiaalinen media tuottaa terveyskuplia

Sosiaalinen media ja erilaiset keskustelupalstat ovat omiaan ylläpitämään ja levittämään virheellisiä mielikuvia. Sosiaalinen media on mullistanut kertaheitolla avoimen tiedonvälityksen, mutta sen haittana voi pitää aatteellisten kuplien muodostumista ennennäkemättömän helposti. Mikä tahansa väite on sitä vakuuttavampi, mitä useampi uskoo siihen.

Suljetuissa ryhmissä jäsenten mielipiteet ovat usein yhteneviä, eikä näin ollen kriittistä keskustelua pääse helposti syntymään. Erimielisen ryhmän jäsenen olisikin ylitettävä suuri sosiaalisen ryhmäpaineen kynnys esittääkseen vastakkaisen ajatuksen. Lisäksi vastakkaisen näkemyksen esittänyt jäsen saattaa saada osakseen vihamielistä palautetta tai hänet voidaan jopa poistaa ryhmästä.

Tiettyä terveystrendiä seuraavissa tai vertaistukea tarjoavissa ryhmissä näkee vilpittömien puheenvuorojen lisäksi valitettavasti myös häikäilemätöntä markkinointia. Joskus ryhmän ylläpito toimii täysin liiketoiminnan alaisuudessa.

Kokemuspuheen merkitys on korostunut yhteiskunnassa entisestään, ja osa ryhmien perustajista sekä jäsenistä käyttää tätä hyväkseen jakamalla tietoa erilaisten luontaistuotteiden ja -hoitojen erinomaisuudesta ilman näyttöä. Syyt ovat toisinaan taloudellisia tai muulla oman aseman pönkittämiseen liittyviä.

Sama koskee perinteistä mediaa. Joka päivä on tarjolla uusi terveystrendi klikattavaksi, vaikka mitään uutta tutkimustietoa ei olisi tullut ilmi.

Luontaistuotemarkkinat ovat bisnestä siinä missä muutkin

Liiketoimintana luontaistuoteala ei eroa lääketeollisuudesta, johon sitä usein verrataan — molemmat pyrkivät tekemään voittoa. Molempien toimintaan liittyy eettisiä ongelmia, mutta näistä kahdesta vain lääkkeiden käyttö on tieteellisesti perusteltua, tutkimukset tarjoavat riippumattominta saatavilla olevaa tietoa.

Myös osalla yksityisellä sektorilla toimivista firmoista ja lääkäreistä on epäsuorasti sormensa pelissä luontaistuotealan edistämisessä.

Suomessakin erinäiset lääkäriasemat ja muut toiminnanharjoittajat kauppaavat perusteitta ihmisille yksittäisiä, varsin kalliita laboratoriotutkimuksia kuin mitä tahansa palvelua asiakkaalle. Voittoa tavoittelevina tahoina ne käyttävät hyväkseen mediassa vääristyneen terveyskeskustelun lietsomia terveyshuolia ja tuottavat palveluita vastaamaan tähän kysyntään. Tässä kohtaa markkinatalous ja terveys eivät vain sovi hyvin yhteen.

Vyyhtiin nivoutuu keskustelu siitä, pitäisikö hoitoa saavaa henkilöä kutsua potilaaksi vai asiakkaaksi. On varmaa, että turhaa hoitoa saava yksilö, joka maksaa itse kustannukset, on roolissaan aivan kuten mikä tahansa tavarakaupan asiakas, jolle pitää myydä mahdollisimman paljon ja mahdollisimman kalliilla.

Laboratoriotutkimusten kauppaamisessa on useimmiten kyse erilaisten hivenaineiden tai hormonien mittauksia, jotka maksavat muutamista kympeistä jopa päälle tuhannen euron. Näissä analyyseissä todetut pienetkin puutteet on puolestaan helppo korjata monella kalliilla ravintolisällä, vaikka todellisuudessa koko asialla ei olisi todistettua yhteyttä henkilön terveydentilaan.

Todellisia puutostiloja väheksymättä on todettava, että on vastuutonta ja suorastaan törkeää rahastaa perusteettomasti ihmisten terveyshuolilla.

Viiterajoista poikkeaminen ei suoraan kerro hoidon tarpeesta

Kun lähdetään syyttä suotta tutkimaan tervettä ihmistä on mahdollista, että vastaan tulee viiterajoista poikkeavia arvoja, joilla ei ole todellista merkitystä terveyden kannalta. Yhdellä kahdestakymmenestä ihmisestä on poikkeava laboratorioarvo viiterajoihin nähden.

Tämä ei suinkaan johdu siitä, että heillä olisi jokin hoidettava lääketieteellinen ongelma, vaan siitä miten viiterajat määritellään ja lasketaan edustavan väestön viitearvoista. Sitä vastoin tulee muistaa, että laboratorioarvo voi olla poikkeava, vaikka se olisi viiterajojen sisällä, jos kyseessä on esimerkiksi muutos aiempaan nähden.

Viiterajoja tulkitessa tulee siis aina suhteuttaa arvot potilaalla ilmeneviin oireisiin sekä yksilöllisiin ominaisuuksiin. Siksi kokeet tulisi ohjelmoida ja tulkita terveydenhuollon ammattilaisen ohjauksessa ja niitä tulisi määrätä vain perustellusta syystä eikä seulontamielessä.

Luontaistuotteisiin liittyvä terveystrendi ja lääkkeetön elämä ovat meille kaikille tavoiteltavia suuntia. Alaan kuitenkin liittyy ikävä sivuilmiö, jossa tarpeellisen lääkityksen korvaaminen tehottomalla tuotteella aiheuttaa turhia vaaroja ja kustannuksia. Markkinointi ja väärän tiedon levittäminen on varsin irvokasta, kun panoksena voi olla ihmisten luottamus todistetusti toimivaan hoitoon.

Päivitetty 26.3.2020 klo 13:42: Tekstin kirjoituksellista asua on oikaistu Luomu-käsitteen osalta lukijapalautteen perusteella. Oikaisun perusteena on se, että Luomu-lyhenne tarkasti määriteltynä tarkoittaa EU-asetuksessa määriteltyä tuotantotapaa ja tämä ei käynyt ilmi alkuperäisessä tekstissä. Lisäksi artikkelissa on tarkennettu kohtaa, jossa kerrotaan luomutuotannon päästöistä. Aiempi ilmaisutapa oli epätarkka ja liian ehdoton olemassa olevaan tietoon nähden.

Teksti on osa Vastalääke.fi:n Puheenvuorot-sarjaa, jossa julkaistaan mielipidekirjoituksia terveysaiheista. Lue myös tutkittuun tietoon perustuva artikkeli luontaistuotteiden ja lääkkeiden eroista ja niiden yhteiskäytöstä.Miikka Kiviranta

Lääketieteen kandidaatti, nuori tutkijan alku ja Vastalääkkeen perustajajäsen. Käyttää vapaa-aikansa mieluiten luonnossa liikkuen, ruokaa laittaen ja kirjoja lukien. Viime aikoina hän on kiinnnostunut myös tiedeviestinnästä ja sosiaalisesta mediasta valeuutisten leviämiskanavana.

LISÄÄ SAMALTA KIRJOITTAJALTA

Samuli Keskiväli

Kirjoittaja on 24-vuotias lääketieteen kandidaatti. Vapaa-ajallaan hän liikkuu aktiivisesti, toimii Pelastakaa Lapset ry:n sporttikummina sekä seuraa uutisista etenkin taloutta ja politiikkaa. Kirjoittajan mielestä erilaisten ihmisten ja mielipiteiden ymmärtäminen on tärkeää ja hän toivoo laadukkaampaa keskustelukulttuuria etenkin tieteestä. Autiolle saarelle hän ottaisi mukaan suomalaisen terveydenhuollon.

LISÄÄ SAMALTA KIRJOITTAJALTA

10 ajatusta aiheesta “Luonnollisuusharha vääristää terveyskäsityksiä”

 1. Kiitos fiksusta artikkelista! Kunpa mahdollisimman moni luontaistuotteilla itseään hoitava lukisi sen!

  1. Miikka Kiviranta

   Hei Anneli ja kiitos hyvästä kysymyksestä.

   Aihealueen terminologia ei ole yksiselitteistä. Kokemuksemme mukaan luonnonmukainen-termiä käytetään liberaalisti kuvaamaan esimerkiksi luonnollista alkuperää, ruokavaliota, elämäntapaa tai muuta luontoystävällistä menetelmää.

   Luomu-lyhenne puolestaan tiukasti määriteltynä tarkoittaa nimenomaan luomuviljelyä ja EU-asetuksessa määriteltyä tuotantotapaa. Siksi meidänkin tulisi jälkeenpäin ajatellen välttää kyseisen lyhenteen käyttöä väärien mielikuvien syntymisen ehkäisemiseksi. Teimme tarvittavat muokkaukset tekstiin.

   Ystävällisin terveisin,
   Miikka

 2. Onneksi meillä on vapaa tahto kuunnella itseämme. Mikä tekee hyvää. Mitä syömme. Ilo on paras vitamiini. Hyvät unet tärkeä terveyden ylläpitäjä. Oon niin onnellinen että pääsin karkeista irti kun syön vain vähän hiilihydraatteja. Kaikki riippuvuudet on vakava ongelma!

 3. ”Vahvat mielikuvat ja kokemusperäinen tieto kannattelevat luontaistuotteiden myyntiä lääkinnällisiin tarkoituksiin. Lisääntynyt julkinen keskustelu terveydestä on tervetullutta, mutta samalla se ruokkii myös lääketieteen ulkopuolisten terveyskäsitysten ja hoitojen suosion kasvua. ”

  Mikä vika on lääketieteen ulkopuolisten terveyskäsitysten ja hoitojen suosion kasvussa? Ja mitä tämä kertoo terveydenhuoltojärjestelmämme tehokkuudesta kun suunta on alkanut mennä tähän?

  ”Jo lääketieeten opintojen aikana olemme joutuneet todistamaan haitallista luontaistuotteiden ja lääkkeiden rinnakkaiskäyttöä potilailla jopa hengenvaarallisin seurauksin. Nämä tilanteet ovat saaneet meidät ihmettelemään luonnollisuuden varauksetonta ihannointia.”

  Oletteko joutuneet todistamaan lääke- ja rokotevaurioita ja haittoja? Vai menevätkö ne kuuroille korville koska ei ole tieteellisesti todistettu tai ei olla tutkittu?

  ”Luonnollinen vitamiini ei eroa teollisesta, eikä kaikki luonnollinen ole aina kaunista, ekologista tai edes turvallista. ”

  Ei periaatteessa, mutta eri vitamiini- ja lisäravinne valmisteissa on huomattavia eroja. Se miten kehomme käsittelee esim synteettisen vitamiinin ja luontaisesta lähteestä olevan, esim askorbiinihappo jauhe vs amlamarja jauhe on ihan eri.

  ”Sosiaalinen media ja erilaiset keskustelupalstat ovat omiaan ylläpitämään ja levittämään virheellisiä mielikuvia. Sosiaalinen media on mullistanut kertaheitolla avoimen tiedonvälityksen, mutta sen haittana voi pitää aatteellisten kuplien muodostumista ennennäkemättömän helposti. Mikä tahansa väite on sitä vakuuttavampi, mitä useampi uskoo siihen.”

  Sosiaalinen media ei taida olla ainoa joka ylläpitää ja levittää virheellisiä mielikuvia..

  ”Kokemuspuheen merkitys on korostunut yhteiskunnassa entisestään, ja osa ryhmien perustajista sekä jäsenistä käyttää tätä hyväkseen jakamalla tietoa erilaisten luontaistuotteiden ja -hoitojen erinomaisuudesta ilman näyttöä. Syyt ovat toisinaan taloudellisia tai muulla oman aseman pönkittämiseen liittyviä.”

  Miksiköhän kokemuspuheen merkitys on korostunut yhteiskunnassa..?

  ”Liiketoimintana luontaistuoteala ei eroa lääketeollisuudesta, johon sitä usein verrataan — molemmat pyrkivät tekemään voittoa. Molempien toimintaan liittyy eettisiä ongelmia, mutta näistä kahdesta vain lääkkeiden käyttö on tieteellisesti perusteltua, tutkimukset tarjoavat riippumattominta saatavilla olevaa tietoa.”

  On se kumma tosiaan että ainoastaan lääketeollisuus kykenee tuottamaan ”tieteellisesti perusteltua, tutkimuksia jotka tarjoavat riippumattominta saatavilla olevaa tietoa.”..

  1. Hyvä analyysi. Tiede ei tunne vielä läheskään kaikkia vaikuttavia aineita ruoka-aineista saati niitten yhteisvaikutuksesta. Tästä syystä ollaan vielä hyvin paljon olettamusten varassa etenkin lääketeollisuudessa.

  2. Miikka Kiviranta

   Hei Christa ja kiitos palautteestasi!

   Lääketieteen ulkopuoliset terveyskäsitykset vääristävät maailmankuvaamme terveydenhuollon osalta ja aiheuttavat tarpeettomia kustannuksia. On tietenkin muistettava, että vielä tehon osalta todistamattomat tai kiistellyt hoidot eivät tee niistä niin sanotusti ulkopuolisia terveyskäsityksiä.

   Mitä tulee terveydenhuoltojärjestelmäämme niin siinä on paljon kehitettävää. Suomalaiset ovat kuitenkin terveempiä kuin koskaan aiemmin, joten teho on omasta mielestäni vähintäänkin tyydyttävä.

   Olen todistanut lukuisia lääkevaurioita ja -haittoja. Ne ovat useimmiten lieviä, mutta tietenkin äärimmäisen valitettavia ja pahimmillaan pysyviä. Itse pyrin tulevassa työssäni informoimaan potilaita mahdollisista haitoista parhaani mukaan. Rokotevaurioita en ole kohdannut.

   Lisäravinnevalmisteissa on toki eroja ja niiden ainesosat voivat edistää tai estää toistensa imeytymistä. Amla-marjaa en tunne kovin hyvin, mutta sekin varmasti sisältää koktailin niin hyödyllisiä kuin haitallisiakin laajalti tuntemattomia bioaktiivisia yhdisteitä.

   Ystävällisin terveisin,
   Miikka

 4. Ville Korpelainen

  Hei,

  Sotkette kirjoituksessanne iloisesti luontaistuotteet ja luomun. Lyttäätte luontaistuotteita, miksi sotkette luomunkin asiaan?

  Luomu (=luonnonmukainen tuotanto) on sertifioitu tuotantotapa, jota säädellään Euroopan yhteisöjen neuvoston asetuksella 834/2007 ja komission asetuksella 889/2008. Nämä määrittelevät vähimmäisvaatimukset EU:n alueella luonnonmukaisesti tuotettuina markkinoitaville maataloustuotteille ja
  elintarvikkeille.

  Luomuvalvontaa koskevat säädökset on Suomessa toimeenpantu luonnonmukaisen tuotannon valvonnasta annetun lain 294/2015 ja
  maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 454/2015 nojalla. Luomutuotantoa valvoo mm. Ruokavirasto ja ELY-keskukset.

  Termiä luomu (tai luonnonmukainen, ekologinen, eko- ym.) ei saa käyttää markkinoitaessa tuotetta, mikäli se ei ole tuotettu luomuvalvonnan piirissä. Sama koskee kasviperäisiä rohdosvalmisteita. Eli niistäkin puhuttaessa kyse on luomusta vain silloin, kun tuote on sertifioitua luomutuotantoa.

  Itse sanomaanne tämä ei liity muuten kuin että toivoisin teiltä tarkkuutta termien käytössä. Samalla kun kritisoitte luontaistuotteita (en täysin ymmärrä asennettanne) tulette tässä moittineeksi luomutuotantoa aivan suotta. Lukekaa ensi alkuun itse linkkaamanne artikkeli tarkemmin. Vielä parempi jos perehdytte luomutuotannon vaikutuksiin tuota yhtä viittaamaanne artikkelia enemmän.

  Linkkaamastanne abstraktistakin luin, että luomutuotannon haitalliset ympäristövaikutukset ovat tavanomaista tuotantoa pienemmät (viljelypinta-alaa kohti), luomu tukee monimuotoisuutta ja lisää maan eloperäisen aineen määrää ( = luomussa maan hiilitase parempi kuin tav.om. tuotannossa, ilmastokeskustelun myötä myös hiilinieluista on alettu puhua enemmän ratkaisuna). Artikkelin mukaan tavanomaisessa tuotannossa tulee kehittää maan kasvukuntoa (viljelykierrot ja eloperäisen aineen lisääminen = luomussa ’vakiona’), kierrättää ravinteita (=luomussa ’vakiona’) ja parantaa/suojella monimuotoisuutta (=luomussa ’vakiona’). Luomuviljelyssä tulisi parantaa ravinnehuoltoa ja satotasoja. Te viittaatte artikkeliin lauseella: ”luomuruoan kasvattaminen aiheuttaa tavanomaisia menetelmiä enemmän päästöjä”. Miksi?

  Mielestäni valitsemanne argumentaatiotapa on hyvin kyseenalainen. Vastalääke -sivusto sanoo haluavansa välittää totuudenmukaista, tutkittua tietoa terveysväittämiin liittyen. Itse levitätte asenteellisia ellei peräti virheellisiä väitteitä alkutuotantoon liittyen.

  Ville Korpelainen

  1. Miikka Kiviranta

   Hei Ville. Kiitos kommentistasi.

   Viittaan kommenttiini yllä. Luomu-lyhennettäkin käytetään varsin liberaalisti tarkoittamaan kaikkea luonnollista tuotantotavasta viis mm. lisäravinteita hehkuttavissa blogeissa. Viralliset jälleenmyyjät eivät sitä lähtökohtaisesti käytä mainitulla tavalla, vaan asiallisesti sertifioitujen tuotteiden yhteydessä. Tarkkuuden vuoksi muokkaamme artikkelia termin osalta.

   Mitä tulee luomutuotannon ilmastovaikutuksiin niin mielipidekirjoituksen esitystapa oli epätarkka ja liian ehdoton. Tuomisto ja muut toteavat artikkelissaan, että kokonaisympäristövaikutukset ovat luomutuotannossa usein pienemmät viljelypinta-alaa kohti, mutta eivät tuoteyksikköä kohti heikomman tuotantotehokkuuden ja maan rikastamisen tarpeen vuoksi.

   Tarkoituksena oli muistuttaa, ettei luomutuotantokaan ole automaattisesti ilmaston kannalta parempaa vain siksi, että tuotanto on luonnonmukaista.
   Ilmastovaikutukset riippuvat monesta tekijästä ja yleispäteviä johtopäätöksiä ei voi tehdä. Kuten Tuomiston artikkelissakin todetaan, vastakkainasettelun sijasta tulisi tuotannossa pyrkiä hyödyntämään perinteisen- ja luomuviljelyn parhaita puolia.

   On valitettavaa, jos koet viestintämme ennakkoluuloiseksi. Se ei ole tarkoituksemme. Kyseessä on kuitenkin mielipidekirjoitus, johon me kirjoittajat olemme valinneet näkökulman aiheesta siten, kuin se meille näyttäytyy.

   Ystävällisin terveisin,
   Miikka

 5. Päivi Kiviniemi

  Maito luuston vahvistajana on harha! Siitä on lukuisia tutkimuksia olemassa. Kannattaa tutustua.
  Monet luontaistuotteet ovat tutkittuja joihinkin valmistajiin minulla on iso luottamus.
  Lääkevalmistajat ja lääkärit ovat voittoa tavoittelevia tahoja myös!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.Lue myös

puheenvuoro

Lukijat ovat viisaita, mutta eivät välttämättä alasi asiantuntijoita.
Kirjoita, niin kuin haluaisit itsellesi kirjoitettavan – 10 vinkkiä lähestyttävän tieteellisen tekstin luomiseen 21.12.2021

Tiedon saavutettavuuteen vaikuttaa sen lähestyttävyys. Sosiaalisen median käyttö sekä selkeä ja kansantajuinen kieli tuovat tieteellisesti tutkitun tiedon askeleen verran lähemmäksi meitä kaikkia.

puheenvuoro

"Teoksen lukeminen aiheuttanee jonkinnäköisen 'kolhun' lukijan itsetuntoon."
David Robsonin esikoiskirja kolhaisee lukijan itsetuntoa ja tuo esiin monet ongelmat arkiajattelussamme 22.12.2020

David Robsonin esikoisteos Älykkyysloukku haastaa lukijan pohtimaan oman ”älykkyytensä” todellista tilaa sekä kyseenalaistamaan arkiajattelun syvintä luonnetta.

puheenvuoro

Haluaisitko tietää mitä terveydellesi kuuluu?
Tieto lisää tuskaa, vaikka rahalla voi yrittää ostaa mielenrauhaa 14.09.2020

Lääketieteellisen diagnostiikan tekeminen varmuuden vuoksi, ilman sairauden epäilyä ja lääkärin lähetettä on nykyajan trendi, jonka kanssa emme voi pidemmän päälle jatkaa, kirjoittaa Vastalääke ry:n jäsen Miikka Kiviranta.