Yhdistelmäehkäisyvalmisteet sisältävät nimensä mukaisesti yhdistelmän kahta eri hormonia, keltarauhashormoni progesteronia sekä ”naishormoni” estrogeenia.

Jaa somessa:

Aiheuttavatko yhdistelmäehkäisypillerit syöpää?

22.01.2024
ehkäisyhaittavaikutuksetsyöpä

Teksti: Siiri Markkanen | Kuva: Karolina Grabowska, Pexels

Keskustelupalstoilta löytyy loputon määrä kauhutarinoita hormonaalisen ehkäisyn haitoista, jopa niiden aiheuttamasta syöpäriskistä. Onko väitteillä perää?

Ehkäisymenetelmät jaetaan hormonittomiin ja hormonaalisiin menetelmiin. Esimerkkejä hormonittomista vaihtoehdoista ovat kuparikierukka ja kondomi. Hormonaaliset ehkäisymenetelmät jaetaan kahteen luokkaan: pelkästään progesteronia eli keltarauhashormonia sisältävät, ja yhdistelmäehkäisyvalmisteet.

Yhdistelmäehkäisyvalmisteita on käytetty 1960-luvulta saakka (1), ja nykypäivänä pohjoismaissa sekä Suomessa noin 30–40 prosenttia hedelmällisessä iässä olevista naisista käyttää jotain hormonaalista ehkäisyä (2).

Yhdistelmäehkäisyvalmisteet sisältävät nimensä mukaisesti yhdistelmän kahta eri hormonia, keltarauhashormoni progesteronia sekä ”naishormoni” estrogeenia. Nyrkkisääntönä voidaan todeta, että progesteroni ehkäisee raskauden ja estrogeeni kontrolloi kuukautisvuotoa. Progesteroni ehkäisee ovulaation estämällä munasolun kehittymistä ja ovulaatiota eli munasolun irtoamista munasarjasta, sekä vaikeuttaa siittiöiden pääsyä kohtuun muuttamalla kohdunkaulan liman koostumusta. (3)

Yleisin yhdistelmäehkäisymenetelmä on pilleri, muina vaihtoehtoina olemassa on iholle liimattava laastari tai emättimessä käytettävä rengas. Ehkäisyteholtaan menetelmät ovat hyviä, esimerkiksi ehkäisyrenkaan Pearlin indeksi on 0,25–1,23. Pearlin indeksi kuvaa sitä, kuinka monta naista sadasta tulee raskaaksi vuoden käytön aikana. (4)

Yhdistelmäehkäisy- eli e-pillereitä käytetään kolmen viikon ajan, jonka jälkeen vaihtoehtoisesti pidetään viikon tauko tai syödään lumepillereitä. Tämän tauon aikana tulevat kuukautiset.

Nimensä mukaisesti ehkäisymenetelmien keskeisin toiminto on ehkäistä raskaus. Ehkäisypillereillä on myös muita hyödyllisiä vaikutuksia. Niiden on todettu vähentävän kuukautisvuodon määrää (5), lievittävän kuukautiskipuja (6), aknea (7) ja endometrioosin eli kohdun limakalvon sirottumataudin oireita. (8) Vastaavaa estrogeenin ja progesteronin yhdistelmää käytetään myös vaihdevuosioireiden lievittämiseksi. Tällöin puhutaan hormonikorvaushoidosta (9).

Ehkäisypilleripaketin mukana tulee pakkausseloste, jossa luetellaan mahdolliset haittavaikutukset. Lista on pitkä ja erityisen huolestuttavalta tuntuu maininta rintasyöpäriskistä. Keskustelupalstoilta on helppo löytää varoittelua valmisteiden riskeistä, mutta mitä asiasta sanoo tieteellinen tutkimus?

Joitain syöpiä yhdistelmäehkäisypilleri ehkäisee

Ehkäisyvalmisteita ja niiden vaikutuksia on ehditty jo tutkia runsaasti. Siksi tiedämme myös niiden yhteydestä moniin syöpiin.

Eräässä, 46 000 naista käsittäneessä, 25 vuotta kestäneessä tutkimuksessa todettiin yhdistelmäehkäisytabletteja käyttävien naisten pienempää kuolleisuutta kohdunrungon-, munasarja- ja paksusuolisyöpään. Suojaava vaikutus näiltä syöviltä on luotettavasti dokumentoitu. (9) (10) (11)

Naisilla, jotka olivat joskus käyttäneet yhdistelmäehkäisypillereitä, todettiin eräässä tutkimuksessa olevan matalampi riski sairastua kohtusyöpään verrattuna naisiin, jotka eivät olleet koskaan käyttäneet yhdistelmäehkäisyä. Riski laski lähes 30 prosenttia, ja laski sitä enemmän mitä kauemmin valmisteita käytettiin. Lisäksi suojaavan vaikutuksen todettiin jatkuvan vuosia käytön lopettamisen jälkeen. Kohtusyövän riskin todettiin laskeneen eniten naisilla, joilla oli kroonisten sairauksien riskitekijöitä, esimerkiksi tupakoivilla ja ylipainoisilla naisilla. (12)

Yhdistelmäehkäisypillereiden käytöllä on myös todettu useissa tutkimuksissa laskevan riskiä sairastua munasarjasyöpään. Tutkimukset osoittavat vahvan yhteyden riskin laskun ja käytön keston välillä. Esiintyvyys laski yli 50 prosenttia niillä naisilla, jotka olivat käyttäneet e-pillereitä vähintään 10 vuotta. Käytön todettiin laskevan munasarjasyövän riskiä reilusti – 40 prosenttia. Suojaava vaikutus oli sitä tehokkaampi, mitä pidempään valmisteita käytettiin. Lisäksi suojaavan vaikutuksen todettiin jatkuvan jopa 30 vuotta käytön lopettamisen jälkeen. (13)(14)(15)

Erään tutkimuksen mukaan riski sairastua munasarjasyöpään laski myös naisilla, jotka kantoivat BRCA1 tai BRCA2-geenimutaatiota. Naisilla, joilla tämä geenimutaatio on, on korkeampi perinnöllinen alttius sairastua rinta- ja munasarjasyöpään. (16)

On laskettu, että yksi kuolema munasarjasyöpään saadaan estettyä, jos 5000 naista käyttävät yhdistelmäehkäisytabletteja vuoden ajan. (17) Yhdistelmäehkäisyvalmisteiden on epäilty estäneen 200 000 munasarjasyöpätapausta ja 100 000 munasarjasyöpäkuolemaa maailmanlaajuisesti. (18)

Nykyisen tai aiemman yhdistelmäehkäisypillereiden käytön on todettu myös laskevan riskiä sairastua suolistosyöpään (19) ja lymfoomaan eli imukudossyöpään sekä leukemiaan eli verisyöpään. (20)

Aiheuttavatko e-pillerit rintasyöpää?

Terveen, hedelmällisessä iässä olevan naisen kehossa on luonnostaan progesteronia ja estrogeenia. Yhdistelmäehkäisypillereitä käytettäessä kudokset altistuvat kuitenkin suuremmalle hormonipitoisuudelle, kun luonnollisen kuukautiskierron aikana.

Tämän altistumisen vaikutuksia rintasyöpäriskiin on tutkittu runsaasti. Yhdistelmäehkäisypillereiden käyttöön on todettu liittyvän noin 1,2-kertainen riski sairastua rintasyöpään hedelmällisessä iässä verrattuna naisiin, jotka eivät olleet koskaan käyttäneet yhdistelmäehkäisypillereitä.

Jos 10 000 naista käyttää yhdistelmäehkäisyvalmisteita vuoden ajan, rintasyövän esiintyminen kasvaa vähän yli yhdellä, tarkemmin 1,3 tapauksella. Riski hävisi viiden vuoden kuluttua yhdistelmäehkäisyn käytön lopettamisen jälkeen. (21) Muilla tekijöillä, kuten annostuksella tai henkilön iällä käytön alkaessa todettiin olevan vain pieni merkitys rintasyöpäriskin muodostumisessa. (22)

Suun kautta otettavat yhdistelmäehkäisyvalmisteet siis nostavat riskiä sairastua rintasyöpään, mutta toisaalta laskevat riskiä sairastua useisiin muihin syöpiin, erityisesti kohtu- ja munasarjasyöpään. (23) Pitkäaikaisissa, suurissa seurantatutkimuksissa ei ole havaittu kohonnutta syövän esiintyvyyttä tai syöpäkuolleisuutta naisilla, jotka valmisteita käyttävät. (24)

Paljon hyvää mutta vähän huonoakin

Yksikään ehkäisymenetelmä ei ole täysin varma, mutta tehokkaat ehkäisymenetelmät vähentävät merkittävästi raskauden mahdollisuutta sekä mahdollistavat seksielämästä nauttimisen ilman jatkuvaa pelkoa ei-toivotun raskauden alkamisesta.

Tehokas, turvallinen ja edullinen raskauden ehkäisy on mahdollistanut perhesuunnittelun. Osallistuminen koulutukseen, yhteiskuntaan ja työelämään on aivan eri lailla mahdollista ilman toistuvia, ei-toivottuja raskauksia ja synnytyksiä.On tärkeää, että ehkäisymenetelmät ovat helposti ja edullisesti kaikkien halukkaiden saatavilla, ja että niiden kehitystyö jatkuu, jotta markkinoille saadaan parempia valmisteita.

Hyvä ehkäisy voi myös parantaa huomattavasti vaikkapa vaikeasta aknesta, endometrioosista tai kuukautiskivuista kärsivien naisten elämänlaatua.

Tähän mennessä ei ole saatu tutkimusnäyttöä, joka osoittaisi luotettavasti kuolleisuuden tai syöpäriskin olevan yleisesti korkeampi yhdistelmäehkäisyn käyttäjillä.

Yhdistelmäehkäisypillereiden käyttöön on todettu liittyvän kohonnut riski sairastua rintasyöpään, mutta tutkimukset myös tarjoavat näyttöä siitä, että e-pillereiden käyttö laskee riskiä sairastua munasarja-, kohtu-, ja suolistosyöpiin.

Miten syöpä ja ehkäisyvalmisteiden hormonit liittyvät toisiinsa?

Yksi mielenkiintoinen esimerkki syöpien ja hormoneiden yhteydestä ovat rintasyöpien hormonireseptorit.
Reseptorit ovat proteiineja solun pinnalla, sytoplasmassa eli solulimassa tai tumassa, joihin viestimolekyylit eli tässä tapauksessa hormonit sitoutuvat. Reseptoriin sitoutunut viestiaine muuttaa solun toimintaa vaikuttamalla esimerkiksi geenien ilmentymiseen ja solujen jakautumiseen.

Rintasyövästä otetaan kudosnäyte, josta tutkitaan, onko syövällä reseptoreja estrogeenille tai progesteronille. Syöpä voi olla tyypiltään hormonireseptoripositiivinen tai -negatiivinen sen mukaan, esiintyykö syöpäsoluissa reseptoreita vai ei.

Jos syöpäsolulla on estrogeenireseptori, estrogeenimolekyyli sitoutuu reseptoriin, ja sitoutuminen stimuloi syövän kasvua.

Rinnan maitorauhasen epiteelissä eli päällimmäisessä solukerroksessa progesteronilla on mitogeeneettisia eli solun jakautumista stimuloivia vaikutuksia.

80 prosenttia rintasyövistä on estrogeenireseptori positiivisia ja 65 prosenttia estrogeeni- ja progesteronireseptori positiivisia. (25) (26) (27) (28)

 

Kirjalliset lähteet

 1. (Christin-Maitre S. History of oral contraceptive drugs and their use worldwide. Best Pract Res Clin Endocrinol Metab. 2013 Feb;27(1):3-12. doi: 10.1016/j.beem.2012.11.004. Epub 2012 Dec 25. PMID: 23384741.
 2. Lindh I, Skjeldestad FE, Gemzell-Danielsson K, ym. Contraceptive use in the Nordic countries. Acta Obstet Gynecol Scand 2017;96:19-28.
 3. Baird DT, Glasier AF. Hormonal contraception. N Engl J Med. 1993 May 27;328(21):1543-9.
 4. Mansour D, Inki P, Gemzell-Danielsson K. Efficacy of contraceptive methods: A review of the literature. Eur J Contracept Reprod Health Care 2010;15:4-16
 5. Iyer V, Farquhar C, Jepson R. Oral contraceptive pills for heavy menstrual bleeding. Cochrane Database Syst Rev 2000;(2):CD000154
 6. Wong CL, Farquhar C, Roberts H ym. Oral contraceptive pill for primary dysmenorrhoea. Cochrane Database Syst Rev 2009;(4):CD002120
 7. Arowojolu AO, Gallo MF, Lopez LM ym. Combined oral contraceptive pills for treatment of acne. Cochrane Database Syst Rev 2012;(7):CD004425
 8. Davis L, Kennedy SS, Moore J ym. Modern combined oral contraceptives for pain associated with endometriosis. Cochrane Database Syst Rev 2007;(3):CD001019 Shifren JL, Crandall CJ, Manson JE. Menopausal Hormone Therapy. JAMA. 2019;321(24):2458–2459. doi:10.1001/jama.2019.5346
 9. Beral V, Hermon C, and Kay C, et al (1999) Mortality associated with oral contraceptive use: 25 year follow up of cohort of 46 000 women from Royal College of General Practitioners’ oral contraception studyBMJ 318(7176) 96–100 https://doi.org/10.1136/bmj.318.7176.96 PMID: 9880284 PMCID: 27684
 10. Colditz GA (1994) Oral contraceptive use and mortality during 12 years of follow-up: the Nurses’ Health Study Ann Intern Med 120(10) 821–826 https://doi.org/10.7326/0003-4819-120-10-199405150-00002 PMID: 8154642
 11. Vessey M and Yeates D (2013) Oral contraceptive use and cancer: final report from the Oxford-Family Planning Association contraceptive study Contraception 88(6) 678-683 https://doi.org/10.1016/j.contraception.2013.08.008 PMID: 24090961
 12. Michels KA, Pfeiffer RM, Brinton LA, Trabert B. Modification of the associations between duration of oral contraceptive use and ovarian, endometrial, breast, and colorectal cancers. JAMA Oncology 2018; 4(4):516–521.
 13. Havrilesky LJ, Moorman PG, Lowery WJ, et al. Oral contraceptive pills as primary prevention for ovarian cancer: A systematic review and meta-analysis.
 14. Michels KA, Pfeiffer RM, Brinton LA, Trabert B. Modification of the associations between duration of oral contraceptive use and ovarian, endometrial, breast, and colorectal cancers. JAMA Oncology 2018; 4(4):516–521.
 15. Havrilesky LJ, Moorman PG, Lowery WJ, et al. Oral contraceptive pills as primary prevention for ovarian cancer: A systematic review and meta-analysis. Obstetrics and Gynecology 2013; 122(1):139–147.
 16. Iodice S, Barile M, Rotmensz N, et al. Oral contraceptive use and breast or ovarian cancer risk in BRCA1/2 carriers: A meta-analysis.
 17. Collaborative Group on Epidemiological Studies of Ovarian Cancer, Beral V, Doll R, ym. Ovarian cancer and oral contraceptives: collaborative reanalysis of data from 45 epidemiological studies including 23,257 women with ovarian cancer and 87,303 controls. Lancet 2008;371:303-14.
 18. Beral V, Doll R, and Hermon C, et al (2008) Ovarian cancer and oral contraceptives: collaborative reanalysis of data from 45 epidemiological studies including 23,257 women with ovarian cancer and 87,303 controls Lancet 371(9609) 303–314. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(08)60167-1 PMID: 18294997
 19. Oral contraceptives and colorectal cancer risk – A meta-analysis andsystematic reviewFadi Abusal, Mohannad Aladwan, Yazan Alomari, Saja Obeidat, Salah Abuwrdeh, Haya AlDahdouh, Qotada Al-shami, Qusai Odat
 20. Iversen L, Sivasubramaniam S, Lee AJ, Fielding S, Hannaford PC. Lifetime cancer risk and combined oral contraceptives: The Royal College of General Practitioners’ Oral Contraception Study.
 21. Mørch LS, Skovlund CW, Hannaford PC, ym. Contemporary hormonal contraception and the risk of breast cancer. N Engl J Med 2017;377:2228-39.
 22. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673696908065
 23. D. Cibula, A. Gompel, A.O. Mueck, C. La Vecchia, P.C. Hannaford, S.O. Skouby, M. Zikan, L. Dusek, Hormonal contraception and risk of cancer, Human Reproduction Update, Volume 16, Issue 6, November-December 2010, Pages 631–650,
 24. Lumachi F, Santeufemia DA, Basso SM. Current medical treatment of estrogen receptor-positive breast cancer. World J Biol Chem. 2015 Aug 26;6(3):231-9. doi: 10.4331/wjbc.v6.i3.231. PMID: 26322178; PMCID: PMC4549764.
 25. Brisken C, Hess K, Jeitziner R. Progesterone and overlooked endocrine pathways in breast cancer pathogenesis. Endocrinology 2015;156:3442-50.
 26. Hilton H, Graham D, Clarke C. Minireview: progesterone regulation of proliferation in the normal human breast and in breast cancer: a tale of two scenarios? Mol Endocrinol 2015;29:1230-42.
 27. US Preventive Services Task Force, Grossman DC, Curry SJ, ym. Hormone therapy for the primary prevention of chronic conditions in postmenopausal women: US Preventive Services Task Force recommendation statement. JAMA 2017;318:2224-33.

Jatka lukemista samasta aiheesta: Hyvä, paha e-pilleri – tulisiko suositun ehkäisyvalmisteen sivuvaikutuksista huolestua?Siiri Markkanen

Kirjoittaja opiskelee kolmatta vuotta lääketiedettä Tarton Yliopistossa. Häntä kiinnostavat erityisesti naistentauteihin, synnytyksiin ja seksuaalisuuteen liittyvät teemat.

LISÄÄ SAMALTA KIRJOITTAJALTA

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.Lue myös

artikkeli

Miksi eturauhassyöpää ei seulota?
01.12.2023

artikkeli

Henkilö istuu silmät kiinni meditoimassa.
Mindfulness – muotivillitys vai oikeasti varteenotettava hoitomuoto?
12.05.2022