Mitä sanovat tutkimukset: voiko lihaa enää syödä pelkäämättä syöpää? 

Aiheuttaako lihansyönti syöpää? 

01/03/2019
ravitsemusruokasyöpä

Tämä artikkeli tuotettiin Kansanvalistusseuran Medialukutaitoa terveydestä -projektissa. Projektiin saatiin rahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustuksesta medialukutaidon edistämiseen.

Teksti: Elias Mokkala & Matias Knuuti

Punaisen ja prosessoidun lihan syönti on yhteydessä kohonneeseen paksu- ja peräsuolisyöpäriskiin. Onko lihansyönnin osuutta syöpien synnyssä kuitenkin uutisissa liioiteltu? 

Uutisointi lihansyönnin yhteydestä syöpään vilkastui pari vuotta sitten. Taustalla oli maailman terveysjärjestö WHO:n linjaus vuodelta 2015, jossa prosessoitu liha nostettiin korkeimpaan syöpää aiheuttavien aineiden riskiluokkaan tupakan ja 118 muun aineen rinnalle. 

Uutisointia seurasi kiivas julkinen keskustelu lihansyönnin haittavaikutuksista, eikä kohuotsikoilta vältytty. ”Lihansyönti aiheuttaa tutkimusten mukaan syöpää.” ”Lihansyönti on jopa yhtä vaarallista kuin tupakointi.”  

Näin raskaat väitteet kuulostavat vakavilta. Sanovatko tutkimukset todella näin? 

Mitä lihansyönnin yhteydestä syöpiin tiedetään?

Lihansyönnin vaikutuksista ruoansulatuskanavien syöpien syntyyn löytyy runsaasti tutkimuksia. Näissä on todettu yhteyksiä lihatuotteiden, erityisesti punaisen ja prosessoidun lihan käytön ja erilaisten ruoansulatuskanavan syöpien välillä. 

Punaista lihaa ovat esimerkiksi naudan, karitsan, porsaan, hevosen ja vuohen liha sekä jauhelihat, ei siis esimerkiksi kana tai kala. Prosessoidulla lihalla taas tarkoitetaan lihatuotteita, joita on käsitelty suolalla, savustamalla ja muilla lisäaineilla. Prosessoituja lihatuotteita ovat useimmiten porsaasta ja naudasta valmistetut kinkut, pekoni, makkarat, meetvursti ja maksamakkara.

Ihan pienestä huolenaiheesta ei ole kyse. Ruoansulatuskanavan syövät ovat rinta- ja eturauhassyövän jälkeen suomalaisten yleisimpiä syöpätauteja. Näihin sairastuu vuosittain arviolta viisituhatta suomalaista.  

Ruoansulatuskanavan syövistä yleisimpiä ovat paksu- ja peräsuolen syövät. Muita melko yleisiä ruoansulatuskanavan syöpätauteja ovat ruokatorven syövät, mahasyövät ja ohutsuolen syövät.

Ruoansulatuskanavan syövät vuonna 2016 .

Millaisia tuloksia tutkimuksissa on saatu? 

Tutkimuksissa on havaittu ruoansulatuskanavan syöpien ja punaisen sekä prosessoidun lihansyönnin välinen yhteys. Näyttö vaihtelee syöpätyyppien mukaan.

Näytön aste  Paksu- ja peräsuolen syöpä  Ruokatorven syöpä  Mahasyöpä  Ohutsuolen syöpä 
Melko varma  x       
Epävarma    x  x   
Riittämätön        x 

Vahvinta näyttöä on siitä, että punaisen ja prosessoidun lihan syöminen on yhteydessä paksu- ja peräsuolisyöpäriskin suurenemiseen. Maailman syöpätutkimusjärjestön, WCRF:n Continuous Upate -projektin tutkimuksessa on saatu jopa laskettua konkreettisia grammamääriä lihaa ja suhteutettua ne syöpäriskiin. 

Esimerkiksi nauttimalla päivässä 100 grammaa enemmän punaista tai prosessoitua lihaa, nousee paksu- ja peräsuolen riski 12 prosentilla. Määrä vastaa esimerkiksi keskikokoista grillimakkaraa.

Punaisen ja prosessoidun lihan runsas käyttö on tutkimuksissa ollut myös yhteydessä ruokatorven syöpään  ja mahasyöpään. Tästä aiheesta on vähemmän tutkimuksia ja ne ovat heikkolaatuisempia, joten näyttö on epävarmempaa.

Ohutsuolisyövän esiintymisen ja runsaan lihan syönnin välisestä yhteydestä ei ole riittävää tutkimustietoa, sillä vain muutamia tutkimuksia on tehty. 

Mitä yhteys kohonneeseen syöpäriskiin tarkoittaa?

Vaikka punaista ja prosessoitua lihaa syövillä on kohonnut riski sairastua tiettyihin syöpiin, nämä lihatyypit eivät automaattisesti aiheutta näitä syöpiä. Yhteydet ovat tilastollisia, eivät syy-seurausyhteyksiä.

Ravitsemustutkimuksissa on runsaasti sekoittavia tekijöitä, sillä erilaiset ruokailutavat liittyvät myös moniin muihin riskitekijöihin ja elintapoihin. Yksittäisen ruoka-aineen vaikutusta on vaikea erottaa kokonaisuudesta. 

Jotta syy-yhteys voitaisiin osoittaa, tarvitsisi lihasta löytää jokin syöpää aiheuttava mekanismi. Tällaista mekanismia ei ole ainakaan vielä löydetty. 

Syy-yhteys saataisiin selville myös tekemällä tutkimus, jossa ihmiset satunnaistettaisiin runsaasti ja vähän punaista ja prosessoitua lihaa käyttäviin ja heitä seurattaisiin pidempi aika. Ymmärrettävästi tällainen tutkimus on vaikea toteuttaa.  

Millaiset asiat yleensä aiheuttavat syöpää?

Syöpä syntyy siten, että elimistöön syntyy hallitsemattomasti jakautuvia soluja, jotka lopulta muodostavat syöpäkasvaimen. Tämä kasvaa elimistössä ja häiritsee sen normaalia toimintaa. 

Syöpään sairastuminen on monimutkainen prosessi, johon liittyy monien riskitekijöiden yhtäaikainen vaikutus. Jotta solu alkaisi jakaantua hallitsemattomasti, on sen ohjelmoinnissa eli DNA:ssa oltava useita virheitä. Jotkin virheet ovat perinnöllisiä, useimmat kuitenkin kertyvät elämän aikana: näitä sanotaan mutaatioiksi.

Tärkein mutaatioiden lähde ovat itsestään tapahtuvat eli spontaanit mutaatiot, joita kertyy elämän mittaan. Siksi tärkein syövän riskitekijä on ikä. 

Lisäksi on olemassa mutaatioita aiheuttavia ympäristötekijöitä. Näistä tärkeimpiä ovat säteily ja mutaatioita aiheuttavat aineet.

Mutaatioiden kautta syöpää aiheuttavia aineita kutsutaan karsinogeeneiksi. Esimerkiksi tupakointi lisää keuhkosyövän riskiä nimenomaan tupakansavun sisältämien karsinogeenien välityksellä.  

Todellisuudessa syöpien syntyyn vaikuttavat monet riskitekijät, joihin joidenkin lihatyyppien runsas kulutus näyttää lukeutuvan.

Onko liha siis karsinogeenistä?

Nykytiedon valossa yleisesti hyväksytyimmät teoriat punaisen ja prosessoidun lihan syöpää aiheuttavista mekanismeista liittyvät näiden lihojen sisältämiin karsinogeeneihin.

Esimerkiksi ruokaa kuumennettaessa, savustettaessa tai grillattaessa syntyvät polysykliset aromaattiset hiilivedyt (PAH) ja heterosykliset amiinit (HCA) ovat karsinogeenejä.  Lisäksi punaisen lihan sisältämän raudan (hemiraudan) hemimolekyyliä on epäilty karsinogeeniseksi.

Jotkin prosessoidut lihat sisältävät nitriittiä, jota on arvioitu karsinogeeniksi.

Tutkimusten perusteella punaisen ja prosessoidun lihan sisältämät karsinogeenit voivat vaikuttaa syöpäriskiin, mutta niiden osuudesta on toistaiseksi riittämättömästi näyttöä.

Onko liha yhtä vaarallista kuin tupakka?

Kun WHO nosti prosessoidun lihan tupakan kanssa samaan riskiluokkaan, se sai monet toimittajat vertaamaan lihansyönnin haittoja tupakan terveyshaittoihin. Vaikka näyttöä lihansyönnin yhteydestä syöpäriskiin onkin, vertailu on silti harhaanjohtavaa. 

Amerikkalaistilaston mukaan riski sairastua ja kuolla paksu- ja peräsuolen syöpään on elinaikana 2.22 prosenttia, mikä tarkoittaa sitä, että näihin syöpiin sairastuu elinaikanaan noin joka 45. ihminen. Luku vastaa noin yhtä sairastunutta täyttä bussilastillista kohti.

Punaisen ja prosessoidun lihan syöminen sata grammaa päivässä lisää tätä riskiä 12 prosenttia. Tämä ei kuitenkaan ole suinkaan mikään yksinkertainen yhteenlasku. Elinikäinen riski kuolla paksu- ja peräsuolen syöpään on siis näillä punaisen ja prosessoidun lihan syöjillä 2.22 prosentin sijaan 2.49 prosenttia. Siten keskimäärin joka 40. runsaasti lihaa syövä sairastuu syöpään.

Yhden ainoan tupakan polttaminen aiheuttaa arviolta yhden miljoonasosan kuolemanriskin. Tästä laskettuna henkilöllä, joka sauhuttelee askin päivässä neljän ja puolen kuukauden ajan on yhtä suuressa kuolemanvaarassa kuin henkilö joka popsii grillimakkaran päivässä vuosikymmenien ajan.

Sama kuolemanriski aiheutuu myös muun muassa ajamalla autoa 267 000 kilometriä eli lähes seitsemän kertaa maapallon ympäri tai hyppäämällä 334 laskuvarjohyppyä. 

Lihansyönnin vähentäminen hyödyllistä

Tuoreimman tutkimustiedon mukaan prosessoitu ja punainen liha näyttävät todella olevan yhteydessä lisääntyneeseen syöpäriskiin, ainakin paksu- ja peräsuolisyövissä.  

Uutisoinnissa on kuitenkin oiottu mutkia esimerkiksi väittämällä, että lihansyönti yksiselitteisesti aiheuttaa syöpää sekä vertaamalla riskiä tupakointiin.  

On hyvä pitää mielessä, että tutkimuksissa havaittu yhteys ei ole sama asia kuin syy-seuraussuhde ja että lihan syöpää aiheuttama mekanismi on epäselvä. Terveyshaitat ovat lisäksi tupakointiin verrattuna vähäiset.

Punaista ja prosessoitua lihaa ei siis tarvitse syöpäriskin vuoksi jättää lautaselta, ainakaan kokonaan. Huomionarvoisia ovat kuitenkin muut terveysriskit, tärkeimpänä esimerkkinä runsas tyydyttyneiden rasvojen saanti. Ruokaviraston suosituksissa kehotetaankin vähentämään punaisen ja prosessoidun lihan syömistä. 

Lihansyöntiin liittyy terveysnäkökulman lisäksi ekologisia ja eettisiä näkökulmia. Liha on energian- tai proteiininlähteenä varsin epäekologinen valinta, sillä lihantuotanto on yksi suurimmista kasvihuonekaasujen lähteistä. Lihansyönnin vähentäminen on ennen kaikkea ympäristöteko. Elias Mokkala

Kirjoittaja on 25-vuotias lääketieteen opiskelija ja molekyylilääketieteen tohtorikoulutettava. Hän on innokas musiikin harrastaja, mieluisinta on uuden musiikin löytäminen ja soittaminen itse. ”Vaikeinta potilastyössä on viestintä: hoitotilanteen onnistuminen riippuu suurelta osin viestinnän onnistumisesta.”

LISÄÄ SAMALTA KIRJOITTAJALTA

Matias Knuuti

Kirjoittaja on 21-vuotias lääketieteen kandidaatti Turun yliopistosta, joka on kiinnostunut tutkimuksesta ja haluaa oppia puhumaan lääketieteestä kansantajuisesti. "Mottoni on, että koskaan ei ole liian myöhäistä. Aloitin trumpetinsoitonkin vasta 20-vuotiaana.”

LISÄÄ SAMALTA KIRJOITTAJALTA

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *Lue myös

artikkeli

Tulisiko HPV-rokote antaa myös pojille? 03/06/2019

Papilloomavirus- eli HPV-infektion yhteys kohdunkaulan syöpään havaittiin 1900-luvun loppupuolella, ja vuonna 2008 Harald zur Hausenille myönnettiin Nobel-palkinto HPV-infektion ja kohdunkaulansyövän…

artikkeli

Altistaako alumiini autismille? 31/05/2019

Ilman rokotteita moni vakava tauti, kuten isorokko tai sikotauti, riehuisi yhä keskuudessamme. Taudit aiheuttaisivat ihmisille kärsimystä ja vaarallisia liitännäistauteja, joiden…

artikkeli

Kurkuma on suosittu mauste, mutta onko siitä hyötyä terveydelle? 01/03/2019

Hyvinvointia käsittelevien juttujen perusteella kurkumasta on moneen: se parantaa kivun, estää Alzheimerin taudin puhkeamisen, edistää maksan toimintaa ja jopa hidastaa…

Ehdota meille aihetta

Oletko törmännyt terveysväitteisiin, joiden todenperäisyys jäi vaivaamaan mieltäsi? Lähetä kysymyksesi meille! Valitsemme artikkeleiksi aiheita myös lukijoiden kysymysten joukosta.

Seuraa meitä somessa

Tämän sivuston suunnittelusta ja tuotannosta vastasi Kansanvalistusseura (2019). Sivuston artikkelien tuotantoon on saatu rahoitusta lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Graafinen suunnittelu: Sanna Lehti, tekninen toteutus Big Vision