Tieteen periaatteet

Mihin sitoudumme?

Tavoitteemme on tuoda esiin terveyteen ja hyvinvointiin liittyvää tietoa kansantajuisesti ja helppolukuisesti. Käytämme lähteenä tutkittua tietoa ja pyrimme ennakkoluulottomuuteen, kriittisyyteen ja neutraaliuteen. Käsittelemme kriittisesti tutkimusten ja erilaisten terveysväitteiden vahvuuksia ja heikkouksia.

Julkaisijana sitoudumme seuraaviin periaatteisiin:

  1. Kirjoitukset pyrkivät asiallisuuteen ja perustumaan mahdollisimman paljon tutkittuun tietoon.
  2. Pyrimme tarkastelemaan asioita ja ilmiöitä ennakkoluulottomasti, kriittisesti ja neutraalisti.
  3. Kaikkien kirjoitusten ei kuitenkaan tarvitse olla näyttöön perustuvia, vaan ne saattavat sisältää myös muunlaista materiaalia, esimerkiksi tekijöidensä mielipiteitä. Nämä on jaoteltu selkeästi: Artikkelit perustuvat tutkittuun tietoon. Puheenvuorot voivat sisältää mielipiteitä ja uutisissa käsitellään yhdistyksen ajankohtaisia asioita.
  4. Mikäli artikkeleissamme tai muussa sisällössä ilmenee virheellistä tietoa, korjaamme tiedon viipymättä.
  5. Toimimme läpinäkyvästi sidonnaisuuksien osalta. Vältämme käsittelemästä aiheita, joihin liittyy oma suora taloudellinen hyöty. Mikäli kuitenkin otamme kantaa tällaisiin aiheisiin, tuomme esiin omat mahdolliset sidonnaisuutemme, jotta lukija voi arvioida sidonnaisuuden merkityksen kirjoituksen sisältöön.