Mikä on Vastalääke.fi?

Vastalääke.fi-sivustolla julkaistaan tutkimuksiin perustuvia helppotajuisia artikkeleita terveydestä.

Sivuston artikkelit selvittävät erilaisten terveysväittämien todenperäisyyttä väite kerrallaan. Puheenvuorot ovat yhdistyksen jäsenten ja ulkopuolisten asiantuntijoiden ajankohtaisia näkökulmakirjoituksia terveysaiheista.

Sivuston julkaisutoiminnasta sekä Vastalääkkeen viestinnästä vastaa toimituskunta, johon kuuluu journalismin ammattilaisia sekä Vastalääke-yhdistyksen jäseniä, eli lääke- ja terveystieteiden opiskelijoita ja alalle jo valmistuneita. Vuosina 2021-2023 toimintaa on rahoittanut Tieteen tiedotus ry.

Henkilöstö:

 • Vastalääkkeen tuottaja: filosofian maisteri Anne Tastula, tuottaja(a)vastalaake.fi

Toimituskunta toimikaudella 2023:

 • Päätoimittaja ja toimituskunnan puheenjohtaja: lääketieteen lisensiaatti Miikka Kiviranta
 • Toimituskunnan jäsenet: toimittaja, filosofian maisteri Karoliina Knuuti ja lääketieteen lisensiaatti Elias Mokkala.

Kirjoittajat ovat Vastalääke-yhdistyksen jäseniä sekä lääketieteen tai tiedeviestinnän ammattilaisia.

Terveystieteiden, tiedeviestinnän tai journalismin ammattilainen: haluatko mukaan Vastalääkkeen toimintaan? Ota yhteyttä: tuottaja(a)vastalaake.fi.

Mikä on Vastalääke ry?

Vastalääke ry on Turun lääketieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden perustama yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena on lääke- ja terveystieteen popularisointi. Yhdistyksen kotipaikka on Turku ja toiminta-alue koko maa.

Vastalääke on poliittisesti ja uskonnollisesti riippumaton, eikä se saa tukea esimerkiksi lääketeollisuudelta.

Vastalääke-yhdistyksen hallitus


1.1.2023 alkaen

 • Puheenjohtaja: Sini Leskinen (puheenjohtaja@vastalaake.fi)
 • Taloudenhoitaja Panyi Tran; taloudenhoitaja(a)vastalaake.fi
 • varapuheenjohtaja ja sihteeri Iida-Maria Paavola; info@vastalaake.fi

Jäsenet:

 • Elsa Mäkinen
 • Sara Ingalsuo 
 • Silja Seppälä
 • Emilia Kaiser
 • Tiina Keski-Oja (varajäsen)
 • Inka Kähkönen (varajäsen)

Mitä muuta Vastalääke tekee kuin julkaisee tietoa terveydestä?

Vastalääke haluaa kannustaa kansalaisia, median edustajia ja päättäjiä kriittiseen ajatteluun, näyttöön perustuvan tiedon hankkimiseen ja synnyttää dialogia asiantuntijoiden ja kansalaisten välillä. 

Vastalääke ry järjestää jäsenilleen koulutusta yhdessä yhteistyökumppaniensa kanssa, tekee kouluvierailuja sekä osallistuu erilaisiin tapahtumiin ja muuhun julkiseen keskusteluun.

Tarjoamme myös mieluusti erilaisiin tilaisuuksiin räätälöityjä koulutuksia tiedeviestinnästä ja tieteen yleistajuistamisesta. Ota siis rohkeasti yhteyttä: tuottaja@vastalaake.fi!

Historia

Vastalääke-toiminnan käynnistämisen lähtökohtana on vaikuttanut huoli virheellisten ja epäselvien terveysväittämien leviämisestä mediassa ja etenkin sosiaalisessa mediassa. Terveysaiheet koskettavat kaikkia, mutta alan ulkopuolelta on toisinaan vaikea erottaa faktaa fiktiosta. Siksi tarvitaan lisää tutkimuksiin perustuvaa helppolukuista tietoa.

Sivuston suunnittelusta ja tuotannosta vastasi Kansanvalistusseura (KVS), joka myös toimi sivuston ja sen sisällön kustantajana elokuusta 2018 marraskuun loppuun 2019. Artikkeleja tuotettiin Kansavalistusseuran sekä opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella vuosina 2018-2019Sivuston julkaisuoikeudet siirtyivät Vastalääke ry:lle ja sitä myötä Vastalääkkeen toimituskunnalle 23.11.2019.

Vastalääke-sivusto palkittiin Suurella Journalistipalkinnolla vuoden 2019 journalistisena tekona.

Liity jäseneksi!

Yhdistyksen jäseniksi ovat tervetulleita lääketieteen ja muiden terveysalojen yliopisto-opiskelijat sekä alalle valmistuneet, jotka sitoutuvat arvoihimme. Liittyä voit ottamalla yhteyttä sihteeriin: info(a)vastalaake.fi.