Mikä on Vastalääke.fi?

Vastalääke.fi-sivustolla julkaistaan tutkimuksiin perustuvia helppotajuisia artikkeleita terveydestä.

Sivuston artikkelit selvittävät erilaisten terveysväittämien todenperäisyyttä väite kerrallaan. Puheenvuorot ovat yhdistyksen jäsenten ja ulkopuolisten asiantuntijoiden ajankohtaisia näkökulmakirjoituksia terveysaiheista.

Sivuston suunnittelusta ja tuotannosta vastasi Kansanvalistusseura (KVS), joka myös toimi sivuston ja sen sisällön kustantajana elokuusta 2018 marraskuun loppuun 2019. KVS on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton sivistyssäätiö. Artikkeleja on tuotettu myös opetus- ja kulttuuriministeriön hankeavustuksella vuosina 2018-2019.

Sivuston julkaisuoikeudet siirtyivät Vastalääke ry:lle 23.11.2019.

Vastalääke.fi-sivuston toimituskunta

Toimituskunta toimikaudella 2021

 • Päätoimittaja ja toimituskunnan puheenjohtaja: Elias Mokkala; elias.mokkala(a)vastalaake.fi
 • Toimituskunnan jäsenet: Miikka Kiviranta; miikka.kiviranta(a)vastalaake.fi, Anne Tastula; annetastula(a)gmail.com, Karoliina Knuuti; karoliina.knuuti(a)gmail.com ja Veikko Pulkki.

1.8.2018 – 22.11.2019

 • Tuottaja: Anne Tastula
 • Toimitussihteerit: Karoliina Knuuti ja Terhi Kouvo.

Kirjoittajat ovat Vastalääke-yhdistyksen jäseniä sekä lääketieteen tai tiedeviestinnän ammattilaisia.

Mikä on Vastalääke ry?

Vastalääke ry on Turun lääketieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden perustama yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena on lääke- ja terveystieteen popularisointi. Yhdistyksen kotipaikka on Turku ja toiminta-alue koko maa.

Perustamisen lähtökohtana on vaikuttanut huoli virheellisten ja epäselvien terveysväittämien leviämisestä mediassa ja etenkin sosiaalisessa mediassa. Terveysaiheet koskettavat kaikkia, mutta alan ulkopuolelta on toisinaan vaikea erottaa faktaa fiktiosta. Siksi tarvitaan lisää tutkimuksiin perustuvaa helppolukuista tietoa.

Vastalääke haluaa kannustaa kansalaisia, median edustajia ja päättäjiä kriittiseen ajatteluun, näyttöön perustuvan tiedon hankkimiseen ja synnyttää dialogia asiantuntijoiden ja kansalaisten välillä. 

Vastalääke on poliittisesti ja uskonnollisesti riippumaton, eikä se saa tukea esimerkiksi lääketeollisuudelta.

Vastalääke-yhdistyksen hallitus


1.1.2021 alkaen

 • Puheenjohtaja: Mia Muhonen; puheenjohtaja(a)vastalaake.fi
 • Varapuheenjohtaja: Saara Suvanto
 • Helsingin paikallisjaoston johtaja: Selma Valjus
 • Talous- ja jäsenrekisterivastaava: Kristiina Makkonen taloudenhoitaja(a)vastalaake.fi
 • Sihteeri: Sara Ingalsuo; info(a)vastalaake.fi
 • Tapahtumajohtaja: Saara Suvanto
 • Kouluvierailujohtaja: Linnea Salminen
 • Koulutusjohtaja: Sauli Seittenranta
 • Somejohtaja: Oskari Välimäki
 • Päätoimittaja: Elias Mokkala; elias.mokkala(a)vastalaake.fi
 • Toimitussihteeri: Veikko Pulkki
 • Jäsentiedottaja: Tatu Han; tiedottaja(a)vastalaake.fi

Mitä muuta Vastalääke ry tekee kuin kirjoittaa terveydestä?

Vastalääke järjestää jäsenilleen koulutusta yhdessä yhteistyökumppaniensa kanssa sekä osallistuu erilaisiin tapahtumiin ja muuhun julkiseen keskusteluun. Toiminnasta voit lukea lisää Ajankohtaista-osiosta.

Liity jäseneksi!

Yhdistyksen jäseniksi ovat tervetulleita lääketieteen ja muiden terveysalojen yliopisto-opiskelijat sekä alalle valmistuneet, jotka sitoutuvat arvoihimme. Liittyä voit ottamalla yhteyttä talous- ja jäsenrekisterivastaavaan: taloudenhoitaja(a)vastalaake.fi.