Puheenjohtaja: Tatu Han, puheenjohtaja@vastalaake.fi

Sihteeri: Mia Muhonen, info@vastalaake.fi

Tiedotus (Kansanvalistusseura): Anne Tastula, anne.tastula@kvs.fi